Educational Loan Assistance

Isa sa pinaka madalas na dahilan ng myembro sa kanyang pagkuha ng loan sa ating Coop ay ang panustos ng matrikula ng anak o kapatid maging ito ay sa elementary, high school or college. Upang lalo pang matutulungan ang mga myembro ito ang sagot ng ating Coop – “EDUCATIONAL LOAN” sa mas mababang interest (7% all-in).

Nais mo bang mag avail? Kung ikaw ay may one (1) year na bilang member in good standing, magtungo lang sa tanggapan ng ating Coop at gawin ang mga sumusunod:

1. Magdala ng copy of latest School Assessment Form (for tuition fees and miscellaneous fees)

2. Mag accomplish ng Loan Application Form at kumuha ng two (2) co-makers

3. I-submit ang iyong Loan Application sa ating Loan Coordinator .

Mga ilang bagay na dapat mong malaman sa Educational Loan:

(a) Ang tseke ng iyong loan ay nakapangalan sa iskwelahan ng iyong anak o kapatid. Kailangan mong ibigay ang buong pangalan ng iskwelahan kung saan ito ipapangalan.

(b) Maari ka lang mag avail ng hindi lalagpas ng P100, 000.00 para sa educational loan sa loob ng isang taon.

(c) Ang loan ay payable lamang sa loob ng isang taon (12 months) at hindi na maaaring i-extend pa.

(d) Kung may outstanding balance ka pa sa dati mong educational loan, kailangan mo muna mabayaran ito ng full bago ka muling mag avail ng panibagong educational loan.

Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa GEMPC office, local 9961.

Copyright GMA 7 Employees Multi-Purpose Cooperative